kitab i cihannuma

kitab-ı cihannüma, tevarih-i al-i osman, veya neşrî tarihi, osmanlı tarihçisi mehmed neşrî tarafından yazılmış tarih kitabıdır.

yagli gures

eleneksel bir türk sporudur. güreşçiler vucutlarına yağ sürerek güreştikleri için bu şekilde adlandırılır. er meydanı denilen alanlarda yapılır.
güreşçilerin vucutlarının yağlanması nedeni ile birbirlerini tutmaları zorlaştığından, büyük güç ve ustalık gerektiren bir spordur.
bugün resmî müsâbakalarda yeralan serbest ve greko-romen güreş türlerinin dışında, sırf millî geleneklerimiz arasında yeralan yağlı güreş ise, türklerin anadolu’dan rumeli’ye geçtikleri tarihten beri memleketimizde yapılagelen bir güreş türüdür. bugün, yurdumuzda yağlı güreş, düğünlerin, panayırların, mola veren askerî birliklerimizin en önemli eğlencesidir.
her yıl, haziran ayında edirne’nin sarayiçi mevkiinde yapılan tarihî kırkpınar güreşleri, süleymân paşa komutasında, bir gece çanakkale boğazı'nı geçerek, gelibolu’ya çıkan ve rumeli fetihlerine katılan müslüman kırk türk yiğidinin hâtırasını anmak gâyesiyle yapılmaktadır.
osmanlılar zamanında saray dışında yapılan güreş müsabakaları; panayırlarda, düğünlerde, bir hayır kurumu yararına veya bu işi meslek edinmiş kişilerin özel yer ve salonlarında yapılırdı. ayrıca düğün ve ramazan güreşleri adı altında düzenlenen etkinlikler de yapılmıştır.ve buna örnek;koca yusuf , büyük cemre vb.

kennedy uzay merkezi

nasa'nın insansız uzay uçuşları için bu istasyon kullanılmaktadır.

xslt

xslt(extensible stylesheet language transformations, genişletilebilir biçimlendirme dili dönüşümleri), xml tabanlı, xml dokümanlarını dönüştürmek için kullanılan bir dildir. orijinal dokümanı değiştirmeden, yeni bir doküman oluşturmaya olanak sağlar.

turkiye alt kultur toplulugu

üniversite öğrencileri, mezunları ve kültür etkinliklerini takip edenler tarafından oluşturulan bir topluluktur.

cogulculuk okulu

, empedokles gibi doğa filozoflarının öncülerinden olan ve diğer doğa filozoflarından ya da birci görüşlerden arkhe'nin birden fazla olduğunu söylemesiyle ayrılan filozoflardan meydana gelir. diğer bir temsilcisi de anaxagoras'tır.
empedokles hem ana ilkenin birden fazla olduğunu ileri sürmüş, hem de etkin neden diye bir düşünce geliştirmiştir. elea okulu'nun düşüncelerinden oluşu reddetme yaklaşımını almıştır, öte yandan iyonya felsefecilerinden hareket düşüncesini almıştır. ona göre değişmeyen öncesiz ve sonrasız bir madde evrenin temelidir. bu maddenin ayrışma ve birleşimlerinden geri kalan varlıklar meydana gelmektedir. anaxsagoras kimi farklılıklarla birlikte, empedokles'in çoğulcu yaklaşımını tutarlı bir şekilde sürdürmüştür. her şey bireşimlerden ve ayrışmalardan meydana gelir; hiçbir şey ne sonradan meydana gelir ne de yok olur. anaxagoras ayrıca empedokles'in sevgi-nefret ikilemini tek bir ilkeye indirger, yani nous'a ve çoğulcu yapıyı buna bağlar. ona göre etkin neden nous'tur. bu akıl nesnelerle karışmaz; aksine onları düzenleyen, bireşme ve ayrışmalarını sağlayan bir güç olarak vardır. nesneleri harekete geçiren güçtür nous.
çoğulculuk okulu böylece hem oluşu bir süreklilik eksenine oturturlar hem de etkin neden düşüncesiyle birlikte çoğul bir yapıyı savunurlar. heraklitos'un oluş düşüncesiyle parmanides'in süreklilik düşüncesini birleştirmeye yönelik bir felsefe geliştirmeye çalıştıkları görülür.onlarda daha sonra atomculuğu etkileyecek olan düşünceler belirginleşir. doğa felsefesinin ve ilk materyalist düşüncelerin şekillenmesinde önemli bir rol oynamışlardır.

ss great britain

ss great britain, transatlantik olarak kabul edilebilecek ilk yolcu gemisidir.yaklaşık 50 yıl çalıştıktan sonra falkland adalarına hurda olarak terkedildi. 1960’lı yılların sonlarına doğru. ingiltere’deki bristol limanına çekilerek aslına uygun olarak restore edilmiştir.

turculuk

türcülük, kısaca, canlı bireylere sadece ve sadece ait oldukları türden ötürü farklı değer addedilmesidir. genelde insan şovenizmi olarak kendini gösteren bu yaklaşım içinde yaşadığımız 'uygar' insan toplumunun ruhuna nüfuz etmiş bir olgudur. türcülük terimi genelde hayvan hakları savunucuları tarafından insan merkezli modern toplumu eleştirmek amacıyla kullanılır. ılk olarak 1970 yılında richard d. ryder tarafından ırkçılık kavramına benzeştirilerek kullanılmıştır. peter singer, ünlü "hayvan özgürleşmesi" adlı kitabında bu önyargıyı ortaya koymaya çalışır.
türcülük insan şovenizmi dışında bazı hayvanların kendileriyle tümüyle karşılaştırılabilir özelliklere sahip diğerlerine üstün tutulması olarak da kendini gösterebilir. örneğin en az köpek kadar, hatta belki daha fazla zeki olan domuzun bir köpeğin sahip olduğu yasal korumaya sahip olmaması gibi.
benzer şekilde hayvan hakları savunucularına göre bir insan bebeğine sağlanan yasal korumanın örneğin bir kediye sağlanmaması türcülüktür. zira insan bebeği kediden daha zeki değildir, ve sadece sahip olduğu "potansiyel" sebebiyle korunduğu iddiasi da kürtaj'ın yasal olduğu bir ortamda geçerliliğe sahip değildir.
yani "birey" olmuş bir canlının (ki embriyo potansiyele sahip olsa da daha birey değildir) toplum tarafından korunmasının tek sebebi o canlının ait olduğu tür ise. o toplum türcü bir toplumdur.
türcülüğün reddinin pratikteki kaçınılmaz sonucunun vegan, ya da vejeteryan yaşam şeklinin tercih edilmesi olduğu düşünülmektedir.

prefactus

uzun zamandır yazmayan , ama kesin dönüş yapan kişilik.

canin cehenneme pislik

<bkz: patlak sokaklar>

tekniker

t.c. üniversitelerine bağlı eğitim-öğretim yapan iki yıllık meslek yüksek okullarını başarı ile bitirenlere verilen bir mesleki ünvandır. <bkz: teknisyen>

levis

bu aralar fena indirime girmiştir kendileri, el yapımı botları inanılmaz fiyatlara satıyorlar.

casual

günlük spor ayakkabılara verilen genel isim.

garson

36-40 numara erkek ve kız ayakkabılarına verilen kategori adı.

lanetli ada

2006 yapımlı başrolünü nicolas cage in oynadığı ve oyunculuk hayatının en kötüsü sayabileceğim alt yapıt.
konusu ise şöyledir;
edward malus kaliforniya otoyol devriyesinde görev yapan bir polis memurudur. annesiyle seyahat eden küçük bir kızın küçük oyuncak bebeğini vermek için arabalarını dudurur. o sırada bir kamyon arabaya arkadan çarpar ve küçük kızla annesi arabanın patlaması sonucu hayatlarını kaybeder. edward olayı unutamamaktadır ve ilaç tedavisne başlar. tam bu sırada eski nişanlısından bir mektup alır. eski nişanlısı summersisle adlı bir adada yaşamakta ve kayıp kızını bulmak için ondan yardım istemektedir. oraya gitmenin kendisine iyi geleceğini düşünen edward yola çıkar. ada halkyla iletişime geçerek araştırmaya başlar. fakat ada halkı son derece garip ve agresiftir. edward, tuhaf inançlarla örülü, garip olaylarla karşı karşıya olduğunu anlar.

tombi

frito lay çerezza tv fıstık ile geri dönmüş cips'tir kendileri.

i yerine j kullanan insan

meksikalı olması muhtemeldir. <bkz: jhjhjh>

sorma ne haldeyim

bunu kibariyeden dinlemek lazım dediğim şarkıdır, sizi alır mazilere getiririr o derecesidir.

at isimleri

<bkz: tunca>

powder

bir zamanlar izlediğim ve türkçeye harika çocuk olarak çevrilen fantastik film,albino olarak doğmuş ve saf enerji ile dolu bir çocuğun hikayesi.